ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองเรียนสตีล

0
30

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองเรียนสตีล
KLONGRIAN STEEL LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงงานผลิตเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเจริญ ทองวงศ์, นายนิพนธ์ จิตพงศ์, นายเจต ทองวงศ์, นายคำนึง สังขพันธุ์, นายเสรี ฉ้งทับ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233228
ทุนจดทะเบียน : 1200000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำเหล็กดัด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 39/75 หมู่ 4 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองเรียนสตีล