ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีดับเบิ้ลยู แอนด์ เอ็มเจ

0
159

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีดับเบิ้ลยู แอนด์ เอ็มเจ
TW & MJ LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงงานผลิตเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายตระการ พูลธนัง, นายตระกูล จันทสาร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233595
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อขาย รับจ้างทำสินค้า อะไหล่ เครื่องจักร สินค้าประเภทเหล็ก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1/66 หมู่ 4 ซ.เรืองรัตน์ ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีดับเบิ้ลยู แอนด์ เอ็มเจ