บริษัท ที.วาย.พี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ที.วาย.พี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
T.Y.P.INTERGROUP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยอดชาย นาคไชยะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235765
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำงานตามแบบแม่พิมพ์ ซื้อขายชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆ ซื้อขายเหล็กทุกชนิด เครื่องมือและอุปกรณ์โรงงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 66/585 หมู่ 5 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2763-8761
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ที.วาย.พี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด