บริษัท นิวนำชัย สเปเชียลสตีล จำกัด

บริษัท นิวนำชัย สเปเชียลสตีล จำกัด
NEWNAMCHAI SPECIAL STEEL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนำชัย บูรณะจุฑานนท์, นายเชน หยวน ไถ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235248
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์ติดแม่พิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 52/2 หมู่ 2 ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โทรศัพท์ : 0-3558-8007
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นิวนำชัย สเปเชียลสตีล จำกัด