บริษัท นิว สกาย ฟิล์ม จำกัด

บริษัท นิว สกาย ฟิล์ม จำกัด
NEW SKY FILM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวินัย สกุลอมราพร, นางสาวเอื้องทิพย์ สุวรรณพิทักษ์, นายรุ่งโรจน์ แซ่เฮ้ง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233170
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำแม่พิมพ์ ถ่ายฟิล์ม พิมพ์ออฟเซต
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2044/137-138 ถ.จันทน์ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นิว สกาย ฟิล์ม จำกัด