บริษัท ปรางฟ้า บรรจุภัณฑ์ จำกัด

บริษัท ปรางฟ้า บรรจุภัณฑ์ จำกัด
PRANGFA PACKAGING COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอุทัย สุประกอบ, นางสาวน้ำฝน เมืองศรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236194
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายกล่องกระดาษ กล่องลูกฟูกทุกประเภทและให้บริกา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 178/3 หมู่ 4 ซ.เอนกถาวร ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ปรางฟ้า บรรจุภัณฑ์ จำกัด