บริษัท พนมไพร พรีชิชั่น จำกัด

บริษัท พนมไพร พรีชิชั่น จำกัด
PHANOOMPHAI PRECISION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวนิช กิริยะ, นายวีรพล ศรีรัตน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233583
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงงานผลิต(เครื่องมือกล) รับจ้างผลิตงานโลหะปั้นรูป(แม่พิมพ์)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 82 หมู่ 5 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พนมไพร พรีชิชั่น จำกัด