บริษัท ภาวิน ซัพพลายส์ จำกัด

บริษัท ภาวิน ซัพพลายส์ จำกัด
PAWIN SUPPLYS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวุฒิ เชษฐพัฒนวนิช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235263
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานรับจ้างพิมพ์เอกสารและสติ๊กเกอร์ ให้บริการบรรจุภัณฑ์ต่างๆจัดหาอะไหล่และซ่อมบำรุงเครื่องจักร,รับทำแม่พิมพ์และงานโลหะทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 130/20 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0-3533-1770
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ภาวิน ซัพพลายส์ จำกัด