บริษัท ยู ซี เอส ทูล แอนด์ ไดย์ จำกัด

บริษัท ยู ซี เอส ทูล แอนด์ ไดย์ จำกัด
UCS TOOL & DIE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายตรีเนตร ชำเนินเพิ่ม, นายสุวิท นามมงคล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235921
ทุนจดทะเบียน : 300000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำแม่พิมพ์จากวัสดุทุกชนิดและทำสินค้าตามผู้ว่าจ้างต้องการและจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 445/3 หมู่ 7 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยู ซี เอส ทูล แอนด์ ไดย์ จำกัด