บริษัท ยู.พี. จักรกลอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ยู.พี. จักรกลอุตสาหกรรม จำกัด
U.P. MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอำพล ทองประมูล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234753
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการเกี่ยกับกิจการโรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 84/13 หมู่ 1 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง 21100
โทรศัพท์ : 0-2906-3720
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยู.พี. จักรกลอุตสาหกรรม จำกัด