บริษัท ลาดกระบังทูลส์แอนด์ดาย จำกัด

บริษัท ลาดกระบังทูลส์แอนด์ดาย จำกัด
LARD KRABUNG TOOLS & DIE LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธนพล สินบริสุทธิ์, นางอัญญลักษณ์ สินบริสุทธิ์, นายปรีชา ปิยภากรวุฒิกุล, นายบุญชู ชูเชิดแต้สกุล, นายสุริยันต์ ศิริพิชัยพรหม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 231600
ทุนจดทะเบียน : 40000000
ประเภทธุรกิจ : ทำแม่พิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 35/2 หมู่ 3 ถ.หลวงแพ่ง แขวง ทับยาว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2738-0170
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ลาดกระบังทูลส์แอนด์ดาย จำกัด