บริษัท ศรีสุวรรณ ทูลส์แอนด์ดาย จำกัด

บริษัท ศรีสุวรรณ ทูลส์แอนด์ดาย จำกัด
SRISUWAN TOOL AND DIE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประจักร ขวัญสุวรรณ, นายธวัชชัย ศรีมงคล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235804
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตแม่พิมพ์ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลรับกลึง,กัด,ไส,เจียรงานทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 36/104 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2920-2968
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ศรีสุวรรณ ทูลส์แอนด์ดาย จำกัด