บริษัท สยามโพธิ์ทองโลหะภัณฑ์ จำกัด

บริษัท สยามโพธิ์ทองโลหะภัณฑ์ จำกัด
SIAM POTHONG LOHAPHAN CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพูลศักดิ์ จิตราวิภารัตน์, นายบุญถิ่น จิตราวิภารัตน์, นางสาวเบ็ญจา จิตราวิภารัตน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 231306
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างหลอมเหล็กหล่อตามแบบสั่ง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 19/8 หมู่ 3 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3482-3681
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สยามโพธิ์ทองโลหะภัณฑ์ จำกัด