บริษัท ออลพาร์ทส์ ซิสเต็ม ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ออลพาร์ทส์ ซิสเต็ม ประเทศไทย จำกัด
ALLPARTS SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิโรจน์ ศรีคุณ, นายจรัญ นาดีมาก
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236549
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้ารับจ้างทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์งานอุตสาหกรรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 37/4 หมู่ 1 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ออลพาร์ทส์ ซิสเต็ม ประเทศไทย จำกัด