บริษัท อินเตอร์โมลด์แอนด์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

บริษัท อินเตอร์โมลด์แอนด์ฮาร์ดแวร์ จำกัด
INTERMOLD & HARDWARE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวจรูญ ยวงกระโทก
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233149
ทุนจดทะเบียน : 630000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต ขายส่ง ขายปลีก (โมล์ดเบสใช้ในการพิมพ์) พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิด รับจ้างทำแม่พิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 159/295 หมู่ 13 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0-4726-6795
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินเตอร์โมลด์แอนด์ฮาร์ดแวร์ จำกัด