บริษัท เคียวได อินดัสทรี จำกัด

บริษัท เคียวได อินดัสทรี จำกัด
KYODAI INDUSTRY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นาวาโทชยุต ตุณสุวรรณ, นางวนิดา ตุณสุวรรณ, พันเอกอ.การุณ อังกุลดี, นางสาววรรณดี ตุณสุวรรณ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236207
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการผลิตเพื่อจำหน่ายและออกแบบแม่พิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 53/148 หมู่ 6 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เคียวได อินดัสทรี จำกัด