บริษัท เฟรนด์ คาร์ตอน เพลท เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เฟรนด์ คาร์ตอน เพลท เซอร์วิส จำกัด
FRIEND CARTON PLATE SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายก่อเกียรติ วิมลเกษม, นายทรงศักดิ์ วิมลเกษม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234289
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำแม่แบบทำกล่อง แม่แบบทำแฟ้มเอกสาร แม่แบบปั๊มสติ๊กเกอร์ และแม่แบบพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 85/75 หมู่ 2 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เฟรนด์ คาร์ตอน เพลท เซอร์วิส จำกัด