บริษัท เฟล็กโซ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เฟล็กโซ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
FLEXO CENTER SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิทยา เรืองปฏิมากร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236119
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการรับผลิต หล่อแม่พิมพ์แบบต่าง ๆ และรับจ้ประกิบกิจการสอนฝึกอบรม วิชาการต่าง ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 97/6 หมู่ 13 อาคาร นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2881-7823
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เฟล็กโซ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด