บริษัท เมเจอร์ โมลด์ แอนด์ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

บริษัท เมเจอร์ โมลด์ แอนด์ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด
MAJOR MOLD AND MACHINERY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางมันทนา จิรพัฒนกุล, นางสาวกัณทิมา อิทธิวรกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234659
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตแม่พิมพ์ (ขายส่ง)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 50/732 ซ.สุขุมวิท 105 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เมเจอร์ โมลด์ แอนด์ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด