บริษัท เอซ ไวด์ เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย จำกัด

0
20

บริษัท เอซ ไวด์ เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย จำกัด
ACE WIDE ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอาลอยเซียส เอ็ง คิม ชุย, นายลิม บุน ออน, นายลิม เตียว วัท
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236248
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตแม่พิมพ์ และให้บริการซ่อมแซมแม่พิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 75/3 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน กม.43 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอซ ไวด์ เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย จำกัด