บริษัท เอสทีเอส. ลี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เอสทีเอส. ลี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
STS. LEE. ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสกล ลีห์อร่ามวัฒน์, นายสุชาติ ลีห์อร่ามวัฒน์, นายธนาเดช ลีห์อร่ามวัฒน์, นางสาวกรพินท์ ลีห์อร่ามวัฒน์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234688
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิต กลึงโลหะ,ทำแบบแม่พิมพ์โลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1970/43-44 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอสทีเอส. ลี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด