บริษัท เอส ที เอฟ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

บริษัท เอส ที เอฟ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
S T F IMPORT EXPORT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายณรงค์ศักดิ์ มีวาสนาสุข
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 232232
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างแยกสีเพื่อใช้ในการพิมพ์ระบบออฟเซท,ทำแม่พิมพ์ระบบออฟเซ็ท
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 13/16 ซ.วัดพระยายัง ถ.พระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส ที เอฟ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด