บริษัท เอเชี่ยน คนเหล็กงานหล่อ จำกัด

บริษัท เอเชี่ยน คนเหล็กงานหล่อ จำกัด
ASIAN IRON MAN CASTING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทวีศักดิ์ สุขโต, นายฮง ศิริเคียนทอง, นายสุชิน ชัยวงศ์เวช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236341
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการหล่อเหล็กรูปพรรณและโลหะทุกชนิดประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยโลหะทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 347 หมู่ 4 ซ.สวนหลวง 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอเชี่ยน คนเหล็กงานหล่อ จำกัด