บริษัท เอ็ม.คิว.ที.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เอ็ม.คิว.ที.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
M.Q.T.ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอานุภาพ ยงศิริชัยสกุล, นางวีระวรรณ กัมพูสิริ, นายเสน่ห์ ไชยศรีรัมย์, นางสาวสุธิดา ทศพล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236394
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จัดทำแม่พิมพ์ ซ่อมแซมแม่พิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 79/5-6 หมู่ 2 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็ม.คิว.ที.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด