บริษัท แสงทอง ไวร์-คัท จำกัด

บริษัท แสงทอง ไวร์-คัท จำกัด
SANGTONG WIRE-CUT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวมะลิ แย้มผกา, นายสมพงษ์ ทองสง่า
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236181
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแม่พิมพ์ ปั๊ม ตัด พลาสติก โลหะ ให้บริการรับตัดแม่พิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 10/11 หมู่ 11 ซ.โรงเรียนบ้านนายเหรียญ ถ.บางบอน 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แสงทอง ไวร์-คัท จำกัด