บริษัท โกลบอล ทูลลิ่ง พริซิชั่น จำกัด

บริษัท โกลบอล ทูลลิ่ง พริซิชั่น จำกัด
GLOBAL TOOLING PRECISION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางพึงพิศ จากผา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236502
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำแม่พิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 184/333 หมู่ 9 ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : 0-3572-1910
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โกลบอล ทูลลิ่ง พริซิชั่น จำกัด