บริษัท โปรวิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท โปรวิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
PROVISION ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุรเชษฐ์ มณีรัตนาพฤกษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236473
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 27/30 หมู่ 5 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โปรวิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด