ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีเนียส วิชั่น คัทติ้งไนฟ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีเนียส วิชั่น คัทติ้งไนฟ
GENIUS VISION CUTTING KNIVES LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประดิษฐ์ ตั้งชนะ, นายประเสริฐ ตั้งชนะ, นายนพรัตน์ ตั้งชนะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235438
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิต ค้าปลีกแม่พิมพ์โลหะและเครื่องจักร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 26/49 หมู่ 7 ซ.สุขถาวร 2 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีเนียส วิชั่น คัทติ้งไนฟ