ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนิดการหล่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนิดการหล่อ
CHANIT KARNLOR LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศุภณัฏฐ์ ไชยพรพิสิฐ, นายศักดิ์สุธี ไชยพรพิสิฐ, นางฐานพันธ์ ไชยพรพิสิฐ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 231975
ทุนจดทะเบียน : 300000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างหล่อเหล็ก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 74/36-37 ซ.ประสานมิตร ถ.อินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2466-0198
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนิดการหล่อ