ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัชพล การหล่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัชพล การหล่อ
C. CHATPOL KARNLOH LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางกัญญาณัฐ คันทจันทร์, นายชัชพล บางเกิด
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235445
ทุนจดทะเบียน : 400000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการ ผลิตและหลอมโลหะทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 138/8 หมู่ 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-1941-1304
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัชพล การหล่อ