ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.คอนซัลเทค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.คอนซัลเทค
C.C. CONSULTECH LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอวยชัย สงวนศรีพิสุทธิ์, นางชนิสรา สงวนศรีพิสุทธิ์, นางสาวนภิสา สงวนศรีพิสุทธิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233247
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : แม่พิมพ์ (DIE)ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์เหล็กชิ้นส่วนรถยนต์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 40/1385 หมู่ 9 ซ.เอสเค ถ.เอกชัย แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-1938-8620
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.คอนซัลเทค