ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ถนอม ทูลส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ถนอม ทูลส์
SUPTANOM TOOLS LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : น.อ.อาภรณ์ ทรัพย์ทวี, นางสมร กุศล, นายทรงพล ทรัพย์ทวี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236265
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการ ประกอบกิจการรับจ้างผลิตชิ้นส่วน แม่พิมพ์โลหะขายปลีกอุปกรณ์ แม่พิมพ์โลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 9/1002 หมู่ 5 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2334-0110
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ถนอม ทูลส์