ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองนพคุณ เอ็นจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองนพคุณ เอ็นจิเนียริ่ง
TONGNOPPAKOON ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทัศนัย ทองนพคุณ, นายขวัญชัย ช่วงชัชวาลย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236136
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร แปรรูปโลหะภัณฑ์ แม่พิมพ์ งานกลึงเหล็ก เชื่อมเหล็ก เชื่อมโลหะตัดเหล็ก งานเกี่ยวกับเหล็กและโลหะทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 87/27 หมู่ 7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3837-9331
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองนพคุณ เอ็นจิเนียริ่ง