ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรี บี เอ็น เวิลด์-พริ้นท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรี บี เอ็น เวิลด์-พริ้นท์
3 B N WORLD-PRINT LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวณัฐนันท์ เกิดแก้ว, นายชัชชลิอต พุกกะพันธุ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235424
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ รับทำเพลท (แม่พิมพ์)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1/30-31 หมู่ 7 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 0-2446-1585
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรี บี เอ็น เวิลด์-พริ้นท์