ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธำรงไทย ทูล แอนด์ ดาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธำรงไทย ทูล แอนด์ ดาย
THAMRONGTHAI TOOL & DIE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไพศาล วรทิตาภรณ์, นางพัฒนพร ลัทธิรมย์, นายวีระชัย คุ้มขาว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234571
ทุนจดทะเบียน : 900000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำสกรู แป้นเกลียวแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอะไหล่ทุกชนิดรับจ้างประกอบเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 120/295 หมู่ 2 ซ.อุ่นอารีย์ ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2702-3151
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธำรงไทย ทูล แอนด์ ดาย