ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนวงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนวงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง
PUTTANAWONG ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธนา วงศ์หาเทพ, นายชวนเกียรติ วงศ์หาเทพ, นายประเชียร วงศ์หาเทพ, นางสวาสดิ์ จันทร์ละออ, นางสาวสง่า วงศ์หาเทพ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236457
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอะไหล่แม่พิมพ์ ฉีดพลาสติกและซ่อมชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 472/4 หมู่ 3 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนวงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง