ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีบี แอนด์ พี โมลด์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีบี แอนด์ พี โมลด์
PB & P MOLD LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทองพูน คำอาจ, นายอุบล คำอาจ, นายสุรพล คำอาจ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236258
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : บริการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกบริการรับจ้างฉีดพลาสติก ชุบโครเมี่ยม ชุบซิ้ง ชุบแข็ง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 606/197 หมู่ 17 ต.บางเสาธง อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2705-1460
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีบี แอนด์ พี โมลด์