ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิ่งงามทรัพย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิ่งงามทรัพย์
MINGNGAMSUB LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกฤษณะ มิ่งงามทรัพย์, นายรังสรรค์ มิ่งงามทรัพย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234768
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างกลึง หล่อ โลหะทุกชนิดและผลิตแม่พิมพ์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 46/1 หมู่ 8 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2748-5059
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิ่งงามทรัพย์