ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวรกุล จักรกล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวรกุล จักรกล
SRIWORAKUL CHAKKOL LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอัครเดช ศรีวรกุล, นางสาวมาลีรัตน์ ศรีวรกุล, นางสาวอโนทัย แถมศิริ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233741
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : กลึง,กด,ไส ทำแม่พิมพ์ชิ้นส่วนและอะไหล่เจียรไนโลหะและวัสดุต่าง ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 10/2 หมู่ 9 ซ.แบริ่ง ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2749-7603
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวรกุล จักรกล