ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนั่นพงษ์ เอสเอ็นพี 2001

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนั่นพงษ์ เอสเอ็นพี 2001
SANANPONG SNP (2001) LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสนอง ปิดตาระโพธิ์, นายสนั่นพงษ์ ปิดตาระโพธิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235535
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซ่อมแซมเครื่องจักรกล ทำแม่พิมพ์อะไหล่
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 287/13 หมู่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนั่นพงษ์ เอสเอ็นพี 2001