ห้างหุ้นส่วนจำกัด สแครป โซลูชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สแครป โซลูชั่น
SCRAP SOLUTION LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนนท์ ด่านวิริยะกุล, นายวัชรินทร์ ด่านวิริยะกุล, นางลัดดา ชื่นหมื่นไว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235495
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเศษโลหะมาประกอบใหม่
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 369 หมู่ 10 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 0-4426-8444
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สแครป โซลูชั่น