ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เนชั่นแนลเฟานดรีย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เนชั่นแนลเฟานดรีย์
INTERNATIONAL FOUNDRY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเทียมวิทย์ ตันติอภิชาต, นายสมบัติ ตันติอภิชาต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 223223
ทุนจดทะเบียน : 300000
ประเภทธุรกิจ : กลึงและหล่อหลอมโลหะรีดยางคอมปาว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 8/4 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เนชั่นแนลเฟานดรีย์