ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอส แอนด์ เจที เอ็นจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอส แอนด์ เจที เอ็นจิเนียริ่ง
JS&JT ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุนทร ดวงใหญ่, นางจุฑารัตน์ ดวงใหญ่
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235647
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างออกแบบสร้างแม่พิมพ์,กลึงโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 182/7 หมู่ 4 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2748-3815
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอส แอนด์ เจที เอ็นจิเนียริ่ง