ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.ที บราเธอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.ที บราเธอร์
S.C.T BROTHERS LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุรศักดิ์ เหมทานนท์, นายธารา คงลำธาร, นายชัยยา นุรักษ์เข, นายทนงศักดิ์ ขาวชู, นายอรรณพ แก้วบันดิษฐ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233379
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างแม่พิมพ์โลหะ พลาสติก ชิ้นส่วนเครื่องจักร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2134/5 หมู่ 8 ซ.ศรีบุญเรือง 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.ที บราเธอร์