ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์เพิร์ท ซิลค์สกรีน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์เพิร์ท ซิลค์สกรีน
EXPERT SILK SCREEN LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวบุณณดา คุ้มวงศ์, นายธนัช คุ้มวงศ์, นางนภัทร คุ้มวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 232716
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการรับพิมพ์นามบัตร รับทำสติกเกอร์ ทำอาร์ตเวอร์ค แม่พิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 51/228 หมู่ 9 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์เพิร์ท ซิลค์สกรีน