ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น อาร์ เอส ดีเวลลอปเม้นท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น อาร์ เอส ดีเวลลอปเม้นท์
N R S DEVELOPMENT LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนิยม ทรัพย์ประเสริฐ, นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์ทอง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235243
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : รับทำแม่พิมพ์,กลึง,ไส,เจาะ,ตัด,สกัดโลหะทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 69/1 หมู่ 8 ถ.ทางหลวง 345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2952-9363#1
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น อาร์ เอส ดีเวลลอปเม้นท์