ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควัฒนาไพศาล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควัฒนาไพศาล
CHOK VATTANA PAISAL LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโกมล เชษฐเผ่าพันธ์, นายแฉล้ม เชษฐเผ่าพันธ์, นางสาวหทัยรัตน์ เชษฐเผ่าพันธ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 231177
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างเชื่อมเหล็ก ทำแท้งค์น้ำ รับจ้างเชื่อมเหล็กทำแท้งค์น้ำ ถังเก็บน้ำ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 199 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควัฒนาไพศาล