ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเทคทูลส์ แอนด์ โปรดักท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเทคทูลส์ แอนด์ โปรดักท์
PROTECH TOOLS AND PRODUCT LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางรุ่งรัตน์ บุญวงษ์, นายวิบูลย์ บุญวงษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234662
ทุนจดทะเบียน : 300000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและรับจ้างทำแม่พิมพ์ ชิ้นส่วน เครื่องมือและโครงสร้าง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3/11 หมู่ 1 ถ.ตลิ่งชัน-บางบัวทอง ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเทคทูลส์ แอนด์ โปรดักท์