ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทคูน พรีชิชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทคูน พรีชิชั่น
TYCOON PRECISION LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมพงศ์ นาคไชยะ, นายวุฒิชัย ตุนาค, นายวิเชียร สีทา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236280
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างกลึง กัด ไส เจียรนัย แปรรูปจำพวกโลหะทุกชนิดรับจ้างผลิตงานตามตัวอย่าง เช่น แม่พิมพ์ โมลด์และอะไหล่เครื่องจักรกลทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 949/10 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2763-8761
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทคูน พรีชิชั่น