ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมซายน์เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมซายน์เซอร์วิส
COMSIGN SERVICE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนิกร การมีและ นายมานิตย์ เจมิวังและ นายจิรายุ ยินดีรัมย์, ไม่มี, นายนิกร การมี, นายมานิตย์ เจมิวัง, นายจิรายุ ยินดีรัมย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 มีนาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 3500000
ประเภทธุรกิจ : ซ่อมและจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 144/29 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมซายน์เซอร์วิส